EGET KONTOR I SHANGHAI

IZE Global har eget kontor i Shanghai.

Vi sikrer kvaliteten ved egenkontrol på produktionsstedet. På den måde garanterer vi for den aftalte kvalitet, leveret til rette tid på rette sted.

Gennem et intensivt samarbejde med førende speditører kan vi kombinere produkter fra flere leverandører eller lande til levering Just In Time.

Vi støtter op omkring FN’s Global Compact og stiller krav til vores leverandørers sociale og etiske adfærd. Det gør vi, fordi vi selv tror på sagen og vedkender os vores ansvar som indkøbere i lande, hvor prisen på arbejdskraft er lav. Og det gør vi fordi vi på den måde sikrer vores kunder mod dårlig omtale.